Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Vogelenzang


Huisartsenpraktijk Vogelenzang

Dallelaan 5
3208 CE Spijkenisse
Telefoon: 0181-636880
Fax: 0181-638983

fax alleen voor zorgprofessionals

huisartsenpraktijkvogelenzang.praktijkinfo.nl


Afspraak maken

0181-636880

8.00-12.00 uur en 14.00-16.30 uur: maken van afspraken, stellen van eenvoudige medische vragen,
opvragen van labuitslagen

Aanvragen huisbezoek tussen 08.00-12.00 uur


De assistentes kunnen u enkele vragen stellen om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van uw consultaanvraag. Dit is nodig om zo goed mogelijk een inschatting te maken van het spoedeisende karakter van uw klacht  en om te bepalen hoeveel tijd er voor het consult moet worden gepland. Voor het aanvragen van recepten kunt u de receptenlijn gebruiken (zie praktijkinformatie)

meer tijd
Een consult duurt standaard 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit aan bij het maken van uw afspraak zodat er meer tijd in de agenda ingepland kan worden.

 

Openingstijden en telefoonnummers

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag  van 8:00 tot 12:00 uur en van 14.00 tot 16.30uur

 

Telefonische bereikbaarheid

8.00-12.00 uur en 14.00-16.30 uur: maken van afspraken, stellen van eenvoudige medische vragen,
opvragen van labuitslagen

13.30-14.00 uur: telefonisch spreekuur Dr Blom op maandag, woensdag en donderdag

Tussen 12.00 en 14.00 uur 
is de praktijk alleen bereikbaar voor dringende medische hulp. Onze telefoonbeantwoorder verwijst u naar het spoednummer.

Voor spoedeisende situaties kunt u van 8.00 t/m 17.00uur bellen naar onze spoedlijn: 0181 636 539

Telefoonnummers
praktijk                          0181-636880
spoed overdag               0181-636539
receptenlijn 24/7            0181-680506
huisartsenpost Ruwaard  0181-627055

 

Spoedgevallen

Overdag ma t/m vr 8.00-17.00 uur: 0181-636539
Wanneer dringend medische hulp overdag noodzakelijk is, kunt u gebruik maken van dit nummer.

Avond, nacht en weekend: 0181-627055 Huisartsenpost Ruwaard
Vanaf 17.00 tot 08.00 uur de volgende werkdag en op zaterdag en zondag kunt u de huisartsenpost "RUWAARD" bellen middels bovengenoemd nummer. Dit is voor dringende medische hulp, die overdag niet afgehandeld had kunnen worden.Receptenlijn

0181-680506

Gebruikt u voor het aanvragen van recepten voor onderhoudsmedicatie de receptenlijn. De beantwoorder leidt u op eenvoudige wijze door de procedure. Recepten vóór 12.00 uur aangevraagd, kunt u na twee werkdagen na 15 uur bij uw apotheek ophalen. Op deze wijze kunt u uw recepten aanvragen op elk tijdstip dat u wenst.

Huisartsenspreekuur

In onze praktijk wordt uitsluitend volgens afspraak spreekuur gehouden. Voor een consult wordt gewoonlijk 10 minuten uitgetrokken. Hierin kan één klacht behandeld worden of kunnen enkele vragen kort beantwoord worden. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u onze assistente vragen meer tijd voor uw consult te reserveren.

Spreekuur praktijk dr Blom
maandag, woensdag en donderdag door dr Blom. Dinsdag en vrijdag door dr Smid.  U kunt ook een afspraak krijgen bij onze huisarts in opleiding.

Spreekuur praktijk dr Klöne
maandag t/m donderdag door dr Klöne. U kunt ook een afspraak krijgen bij onze huisarts in opleiding.

Telefonisch spreekuur
Dr Blom kunt u op maandag, woensdag en donderdag tussen 13.30 en 14.00 uur persoonlijk telefonisch spreken. Dit is uitsluitend voor korte adviezen en het bespreken van uitslagen van onderzoeken. De andere artsen bellen u indien nodig terug na uw contact met onze assistente.

Huisbezoek
De huisarts kan u thuis bezoeken wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen. Dat is bijvoorbeeld wanneer u erg slecht ter been bent, te ziek bent of gehandicapt.
De assistente beoordeelt (eventueel samen met de huisarts) of er een bezoek thuis afgelegd wordt. 

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.


Andere dokter
Wanneer uw eigen huisarts verhinderd is, kan het voorkomen dat u een afspraak bij een andere arts krijgt. Ook kunt u een afspraak krijgen bij een arts, die tijdelijk bij ons werkzaam is, meestal in het kader van de opleiding tot huisarts.

Het opleiden van huisartsen is van groot belang voor de toekomst van de huisartsenzorg. We vragen u dan ook aan deze opleiding zoveel mogelijk uw medewerking te verlenen. Indien u echter nadrukkelijke bezwaren heeft, kunt u dit kenbaar maken en zullen we daarmee rekening houden.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij weet antwoord op veel praktische vragen en maakt afspraken voor het spreekuur en huisbezoek.  Alle medische zorg, die in onze praktijk geleverd wordt, geschiedt onder verantwoordelijkheid van de arts. Steeds meer zorg wordt echter uitgevoerd door de praktijkassistent, praktijkondersteuner en diabetesverpleegkundige. Vanzelfsprekend zijn zij voor deze werkzaamheden speciaal opgeleid.

Op afspraak kunt u bij hen o.a. terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk
 • het aanstippen van wratten
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • gehoortest
 • injecties
 • urine onderzoek
 • baarmoederhalsuitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • astma en COPD spreekuur (op indicatie van een arts)
 • diabetesspreekuur (op indicatie van een arts)
 • psychologische ondersteuning (op indicatie van een arts)

Voor een aantal aandoeningen is het van groot belang dat de patiënt regelmatig gecontroleerd wordt. De gezondheidsrisico's worden hierdoor zeer verkleind. Bij een aantal aandoeningen hebben wij een oproepsysteem gerealiseerd. Wij hopen dat u aan dergelijke oproepen gevolg zult geven.

 

Eerste hulp bij ongelukken

voor het verlenen van de eerste opvang bij bijvoorbeeld wonden en andere letsel kunt u zich (het liefst na telefonisch contact) melden bij de assistente.

 

Huisartsenopleiding

Deze praktijk is verbonden aan de huisartsenopleiding in Rotterdam. Dat betekent voor u in de praktijk het volgende:

Uitsluitend ten behoeve van scholing zal af en toe een video opname gemaakt worden. Hiervoor moet altijd vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden. De gemaakte opnamen worden na gebruik direct gewist. Scholing door middel van video is voor de kwaliteit van ons werk van groot belang. We hopen dan ook op zoveel mogelijk medewerking van onze patiënten.

U kunt een afspraak krijgen bij de huisarts in opleiding in plaats van uw eigen huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit vooraf kenbaar maken bij de assistente

Patiëntenadministratie

Aanmelding nieuwe patiënt:
De praktijk ismomenteel NIET open voor nieuwe inschrijvingen. U kunt hiervoor nadere informatie inwinnen bij de assistente. Bij inschrijven dienen naast de persoonlijke gegevens ook gegevens van de zorgverzekering te worden overlegd. (naam uzovi code, polisnummer). Verder is het voor een goede zorgverlening van groot belang, dat de medische gegevens zo snel mogelijk aan ons overgedragen worden.

Wijziging gegevens:
Indien er een wijziging optreedt in uw naam,adres, telefoon of verzekeringsgegevens verzoeken wij u deze zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Vertrek uit de praktijk:
Indien u een andere huisarts heeft, worden op uw verzoek de medische gegevens opgestuurd. Ook kunt u de gegevens persoonlijk komen ophalen. In verband met de privacy wordt uw medisch dossier nooit aan een ander meegegeven. Tevens vragen wij u een identiteitsbewijs te tonen, waarvan wij een kopie dienen te bewaren. Wij zullen u vragen voor ontvangst van uw gegevens te tekenen.

Contact

Telefoon 0181-636880
 

Huisartsenpraktijk Vogelenzang

Dallelaan 5
3208 CE Spijkenisse
Telefoon:
0181-636880
Fax:
0181-638983
fax alleen voor zorgprofessionals
Routebeschrijving >